OM OSS

VAD VI GÖR 

Sharper är ett nordiskt konsult- och rekryteringsbolag. Vi arbetar med kvalificerade rekryteringar såsom chefs- och specialistpositioner. Våra metoder lägger stort fokus på bedömningskriterier som ni kan läsa om nedan.

Vi på Sharper är övertygade om att kulturell matchning eller ”culture fit” är viktigare än vad en person gjort tidigare i sitt yrkesliv. Det är förstås viktigt att svara på frågan om kandidaten kan utföra jobbet, det vill säga har personen rätt kvalifikationer, utbildning och bakgrund. Frågan om kandidaten verkligen vill samt drivs av utmaningen är dock avgörande för att behålla kandidaten.

Vi vet att det är svårt att behålla kompetens om inte personalen delar samma värderingar och kultur som företaget. Dessa frågor kan vara svåra att besvara under en intervju, men med hjälp av vårt sätt att arbeta med frågeställningar och kvalificerade personlighets- och färdighetstester, som alltid sätter värderingar och drivkrafter i centrum, kan man få svar på alla dessa frågor.

Våra rekryteringskonsulter är specialister på att fokusera på om kandidaten matchar kulturellt och den framtida arbetsprestationen hos kandidaterna. Som samarbetspartner till Criterion, använder vi oss av deras tester som grund för våra processer.

 

ett sant kundvärde

Vi tror på laganda och att erbjuda ett sant kundvärde. För att uppnå detta har vi en unik organisationsmodell som vi kallar True Partnership. Läs mer om True Partnership.

 

DETTA TROR VI PÅ

Vår verksamhet styrs av våra värderingar. Vi engagerar oss, gör allt för att leverera och leva upp till vårt kundlöfte. Ett välgjort jobb är en hederssak för oss. Vi är än idag ett entreprenörsföretag. Vi är kreativa och koncentrerar oss på lösningar, möjligheter och framgångar. Det ska vara enkelt att samarbeta med oss. Vår personal är strålande, taggade och fulla av härlig energi. Vi har verkligen kul på jobbet. Vi tar ansvar och håller det vi lovar. Dessa värden tror vi på.

Vi har idag verksamhet och nätverk över hela Norden. Våra regionkontor ligger i Stockholm, Göteborg, Linköping, Helsingfors, Tammerfors, Oulo, och Åbo.

Kontakta oss

Klicka här eller ring oss på
+46 (0)10 1600 700.