SECOND OPINION

Sharper erbjuder kvalificerad bedömningar av kandidater i er rekryteringsprocess. I en second opinion ingår alltid följande:

  • Tester: Våra rekryteringsspecialister håller djupintervjuer och genomför personlighets- och begåvningstester. Våra metoder bygger på att identifiera och matcha företagskulturen med kandidaternas värderingar och mål.
  • Djupintervju genomförd av en erfaren rekryteringskonsult
  • Kvalificerad referenstagning
  • Skriftligt utlåtande om kandidaten samt testresultat

Kontakta oss

Klicka här eller ring oss på
+46 (0)10 1600 700.