REKRYTERINGSPROCESSEN

Sharper är ett nordiskt konsult- och rekryteringsbolag med expertkompetens inom assesment, culture fit & motivationsbaserade tillsättningar. Alla på Sharper har mångårig erfarenhet av att rekrytera chefer och specialister. Våra rekryteringsspecialister ansvarar och driver hela processen från kravprofil till uppföljning.

Våra metoder lägger stort fokus på bedömningskriterier som ni kan läsa om nedan.


Vår rekryteringsprocess steg för steg

 1. Behovsanalys och upprättande av tidsplan.
 2. Fastställande av kravprofil med fokus på kultur & motivationsfaktorer.
 3. Annonsering på vår webb, jobbsajter och via sociala medier.
 4. Screening samt search. (CV selektering med färdiga frågeställningar)
 5. CV-selektering samt första urval. (Search)
 6. Första telefonintervjuer samt djupintervju. (Telefon och djupintervjuer)
 7. Urval.
 8. Referenstagning. (Intervju hos kund)
 9. Presentation av slutkandidater för kund. (Tester + återkoppling)
 10. Intervjuer hos kund. (referenstagning)
 11. Val av slutkandidat samt avtalsskrivning.(Onboardingtest kombinerat med ledarskapscoachning)
 12. Uppföljning.

VÅRA BEDÖMNINGSKRITERIER – FYRA HUVUDOMRÅDEN

LEVERERAT TIDIGARE
Det ska klart och tydligt framgå i CV och det personliga brevet vad som åstadkommits under tidigare anställningar. Vad har t.ex. levererats, producerats och vilka övriga avtryck har kandidaten efterlämnat hos tidigare arbetsgivare.

POSITIVA EGENSKAPER
För att leverera bra resultat är det viktigt att kandidaten har rätt egenskaper och bidrar med en positiv energi. Vad har just denna kandidat för positiva egenskaper, hur kan dessa egenskaper utnyttjas på den nya arbetsplatsen och i den aktuella tjänsten?

KULTURELLT RÄTT & MOTIVATION
Vi på Sharper är övertygade om att kulturell matchning eller ”culture fit” är viktigare än vad en person gjort tidigare. Det är förstås viktigt att svara på frågan om kandidaten ”kan” utföra jobbet, det vill säga har personen rätt kvalifikationer, utbildning och bakgrund. Däremot är frågan om kandidaten verkligen ”vill” och ”drivs” av utmaningen viktigare. I en lyckad rekrytering ska kandidaten samt arbetsgivaren båda vara motiverade av att jobba tillsammans. Det måste finnas en ömsesidig motivationskraft.

KOMPETENS
Genom att titta på tidigare erfarenheter, de positiva egenskaperna, motivationen samt kompetens kan vi bedöma om kandidaten är rätt person för den aktuella tjänsten. Stämmer allt detta - och kandidaten dessutom matchar den kravprofil som arbetsgivaren har satt upp - är vi redo att presentera kandidaten till vår uppdragsgivare.

Kontakta oss

Klicka här eller ring oss på
+46 (0)10 1600 700.