REKRYTERING

Sharper är ett nordiskt konsult- och rekryteringsbolag med expertkompetens inom assessment, Culture fit & motivationsbaserade tillsättningar. Alla på Sharper har mångårig erfarenhet av att rekrytera chefer, specialister och kvalificerad personal. Våra rekryteringsspecialister ansvarar och driver hela processen från kravprofil till uppföljning.

Vi lägger mycket energi på att upprätthålla ett stort nätverk av kandidater. Vi håller fortlöpande djupintervjuer med stjärnkandidater och kontinuerlig kontakt med nyckelpersoner på företag, vilket gör att vi kan ligga steget före i vår matchning.

Våra rekryteringsspecialister utför alltid egna personlighetsanalyser. Våra metoder lägger stort fokus på att identifiera och matcha företagskulturen med kandidatens personliga värderingar och mål. Vi är certifierade inom flertalet personlighets- och begåvningstester som vi använder som en naturlig del i varje rekryterinsprocess. http://criterionnordic.com/

vi rekryterar inom:

  • FINANCE
  • ENGINEERING & SUPPLY CHAIN
  • SALES & MARKETING
  • HR & BACK OFFICE

VÅRA BEDÖMNINGSKRITERIER – FYRA HUVUDOMRÅDEN

LEVERERAT TIDIGARE

Det ska klart och tydligt framgå i CV och det personliga brevet vad som åstadkommits under tidigare anställningar. Vad har t.ex. levererats, producerats och vilka övriga avtryck har kandidaten efterlämnat hos tidigare arbetsgivare.

POSITIVA EGENSKAPER

För att leverera bra resultat är det viktigt att kandidaten har rätt egenskaper och bidrar med en positiv energi. Vad har just denna kandidat för positiva egenskaper, hur kan dessa egenskaper utnyttjas på den nya arbetsplatsen och i den aktuella tjänsten?

Kulturellt rätt & MOTIVATION

Vi på Sharper är övertygade om att kulturell matchning eller ”culture fit” är viktigare än vad en person gjort tidigare. Det är förstås viktigt att svara på frågan om kandidaten ”kan” utföra jobbet, det vill säga har personen rätt kvalifikationer, utbildning och bakgrund. Däremot är frågan om kandidaten verkligen ”vill” och ”drivs” av utmaningen viktigare. I en lyckad rekrytering ska kandidaten samt arbetsgivaren båda vara motiverade av att jobba tillsammans. Det måste finnas en ömsesidig motivationskraft.

KOMPETENS

Genom att titta på tidigare erfarenheter, de positiva egenskaperna, motivationen samt kompetens kan vi bedöma om kandidaten är rätt person för den aktuella tjänsten. Stämmer allt detta - och kandidaten dessutom matchar den kravprofil som arbetsgivaren har satt upp - är vi redo att presentera kandidaten till vår uppdragsgivare.

Kontakta oss

Klicka här eller ring oss på
+46 (0)10 1600 700.