TA HJÄLP AV KONSULTER

Sharper har ett tydligt mål med konsultverksamheten. Vi ska lösa dina tillfälliga resursbehov. 

Sharper är ett nordiskt konsult- och rekryteringsbolag med expertkompetens inom assessment, culture fit & motivationsbaserade tillsättningar.

Ibland uppstår temporära och långvariga behov av en särskild kompetens. Det är framförallt vanligt i samband med omorganisationer, personalförändringar, föräldraledighet, förvärv, sammanslagningar eller tillväxt.

Med konsulter minimerar du riskerna och ökar möjligheterna.

Vi hyr ut konsulter inom följande områden:

  • FINANCE
  • ENGINEERING & SUPPLY CHAIN
  • MARKETING
  • HR & BACK OFFICE

RING OSS - SHARPER
+46 (0) 8 612 04 90

Kontakta oss

Klicka här eller ring oss på
+46 (0)10 1600 700.